Thursday, 19 October 2017

Déardaoin na nDaltaí: Cuid 2 - Cúrsaí Ama + Na Briathra Neamhrialta

Tar éis sos fada, táim ag cur tús arís le mo phostáil sheachtainiúil (le cúnamh Dé...) Déardaoin na nDaltaí, atá bunaitheoirí ar ghlan-tosaitheoirí. An tseachtain seo, is iad nathanna faoi chúrsaí ama atá ar an gclár, chomh maith le cuid de na briathra neamhrialta is coitianta sa Ghaeilge. Tá súil agam go mbeidh na frásaí seo úsáideach daoibh, agus má tá ceist ar bith agaibh is féidir ríomphost a sheoladh chugam ag eochairfeasafoghlaim@gmail.com

After a somewhat lengthy break, I'm attempting to restart my weekly (hopefully) post for complete beginners, Déardaoin na nDaltaí. This week, phrases relating to time and dates, and some of the most common irregular verbs are on the agenda. I hope you find this useful, and feel free to shoot me an email at eochairfeasafoghlaim@gmail.com

Cúrsaí ama:

https://docs.google.com/document/d/1oSKgOXhClauzQA26KtBFGnKeltXkyY_fjwt32D-c24U/edit?usp=sharing

Na briathra neamhrialta:

https://docs.google.com/document/d/1NgqgfTV1KiGbNJ_orWUAwukIkdBVI0ip8SFXTsokNME/edit?usp=sharing

No comments:

Post a Comment